گرد ستاره

Novel, Fantasy by نیل گیمن

Blurb

گرد ستاره نام اثری در گونهٔ خیال‌پردازی پویش بلوغ در دنیایی جادویی است که به صورت ناول گرافیکی با داستانی از نیل گیمن و نقاشی چارلز وس است. دومین رمان تک نیل گیمن به سال ۱۹۹۸ میلادی نگاشته شده‌است.
این اثر با سایر کارهای در سبک نوشتاری و وفاداری به سنت خیال‌پردازی کهن انگلیسی با سایر آثار این نویسنده تفاوت دارد. گیمن اشاره کرده‌است که ممکن است ادامه‌ای بر این اثر بنویسد. یا داستان دیگری در همین دنیا بپردازد.

First Published

1999

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment