گفتار در روش

by رنه دکارت

Blurb

گفتار در روش راهبرد عقل اولین متن فلسفی است که توسط رنه دکارت منتشر شده و در ژوئن سال ۱۶۳۷ انتشار یافته است. این کتاب را دکارت مستقیما به زبان فرانسه نوشته است تا با سنت مرسوم کتابت متون علمی به زبان لاتین هم مخالفت کرده باشد.

First Published

1637

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment