یوگنی آنگین

Novel by الکساندر پوشکین

Blurb

یوگنی آنِگِین رمان شعرگونه الکساندر پوشکین، نویسنده روسی، است.
این داستان منظوم شاهکار پوشکین است و او به مدّت هشت سال روی آن کار کرد. در موسیقی و ادبیات و فیلم تاثیر زیادی گذاشته و مردم عادی نیز به موضوع آن توجه داشته‌اند.
رُمان هفت هزار خطی یوگنی آنگین که شخصیت خود پوشکین را هم در ورای چهره قهرمانش نمایان می‌سازد، مانند جنایت و مکافاتداستایفسکی «دانشنامه زندگی روسی» است و تاثیرات زیادی در موسیقی و ادبّیات و فیلم گذاشته‌است.چایکوفسکی از روی آن، اپرای «اوژن اونگین» را ساخته‌است.

First Published

1825

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment