یک روز از زندگی ایوان دنیسویچ

fiction, Novel by آلکساندر سولژنیتسین

Blurb

یک روز از زندگی ایوان دنیسویچ کتاب داستانی است نوشته الکساندر سولژنیتسین که نخستین بار در نوامبر ۱۹۶۲ در مجله ادبی «نوی میر » در شوروی سابق منتشر شد. کتاب دربارهٔ اردوگاه‌های کار اجباری در دهه ۵۰ میلادی در شوروی سابق است و زندگی یک روز یک زندانی معمولی با نام «ایوان دنیسویچ شوخوف» را توصیف می‌کند. انتشار کتاب رویدادی نامعمول در تاریخ ادبیات شوروی بود چرا که پیش از آن هیچ کتابی دربارهٔ سرکوبی‌های دوران استالین این چنین منتشر نشده بود. سردبیر مجله نوی میر مقدمه کوتاهی با نام «به جای پی‌نوشت» نوشت تا خوانندگان برای آنچه تجربه خواهد کرد آماده باشند. کتاب دست کم ۴ بار به انگلیسی ترجمه شده است که ترجمه آخر را سولژنیتسن تأیید کرده است. کتاب را به فارسی مینو مشیری ترجمه کرده است.

First Published

1962

Member Reviews Write your own review

mandavi

Mandavi

Irgendwie verstörend, dass, obwohl die beschriebenen Lebensbedingungen so extrem sind, Glücksempfindungen immer noch so stark sein können. Andererseits auch sehr beruhigend. Aber es fällt nicht ganz leicht Iwans Empfindungen wirklich zu verstehen, wenn man mit vollem Bauch im Warmen sitzt. Die einsetzen Mittel zur (Selbst-) Kontrolle der Massen lassen einen über die eigenen sozialen Gefüge grübeln. Vergessen sind diese Methoden sicher nicht.

0 Responses posted in February
Log in to comment