ละครสัตว์รัตติกาล

Novel, Fantasy by เอริน มอร์เก็นสเติร์น

Blurb

ละครสัตว์รัตติกาล คือจินตนิยายกึ่งสมจริง ประพันธ์โดยเอริน มอร์เก็นสเติร์น นักเขียนชาวอเมริกัน ตีพิมพ์ครั้งแรกในสหรัฐอเมริกา เมื่อปี 2011 มีเนื้อหาเกี่ยวกับคณะละครสัตว์ลึกลับที่ปรากฏขึ้นโดยไม่มีผู้ใดรู้ล่วงหน้า และเปิดให้เข้าเฉพาะยามวิกาลโดยขึ้นป้ายว่า "เปิดเมื่อย่ำค่ำ ปิดเมื่อย่ำรุ่ง" คณะละครสัตว์คณะนี้มีชื่อว่า "เลอ เซิร์ก เดส์ เรฟส์" และมีนาฬิกาเรือนใหญอันวิจิตรที่สร้างความประทับใจและความพิศวงแก่ผู้ที่ได้เห็น ตลอดจนมีนักเนรมิตภาพลวง ผู้วิเศษ หมดู นักกายกรรม นักมายากล นักดัดตน ปรากฏในเรื่อง ผู้เขียนใช้วิธีการดำเนินเรื่องที่ไม่เรียงตามลำดับเวลา แต่ตัดฉากไปมาในลักษณะที่ไม่เป็นเส้นตรง พร้อมทั้งพรรณาภาพฉากในคณะละครสัตว์อย่างวิจิตร ฉบับภาษาไทยตีพิมพ์เมื่อปี 2014 แปลโดยเลอไถง เลขะ

First Published

2011

Member Reviews Write your own review

leona.ogrisek

Leona.ogrisek

This book is one of the most poetic, magic and beautiful ones I have ever read!

0 Responses posted in August
S.charaska

S.charaska

The world of this book is so vivid and enchanting. I wish it was real so I could visit the night circus. Great character development. One of my favorite books.

0 Responses posted in August
Smashingbp311

Smashingbp311

Enchanting, from start to finish!

0 Responses posted in January
Log in to comment