เจ้าผู้ปกครอง

Treatise by Nicolas Machiavel

Blurb

เจ้าผู้ปกครอง เป็นหนังสือตำราเกี่ยวกับปรัชญาและทฤษฎีการเมือง เขียนโดย นิคโคโล มาเคียเวลลี นักทฤษฎีด้านการเมืองและอาสาสมัครชาวเมืองฟลอเรนซ์ ในปี พ.ศ. 2056 ต้นฉบับเดิมมีชื่อว่า De Principatibus ได้ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2075 หลังจากมาเคียเวลลีเสียชีวิตไปแล้ว 5 ปี หนังสือนี้ไม่ได้เป็นหนังสือที่โดดเด่นในช่วงชีวิตของเขา แต่เป็นงานเขียนซึ่งเป็นที่จดจำมากที่สุด และทำให้คำว่า "มาเคียเวลเลียน" กลายเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง บางครั้งนักวิจารณ์จัดประเภทหนังสือเล่มนี้ว่าเป็นงานประเภท "เสียดสี"

First Published

1532

Member Reviews Write your own review

tpvales

Tpvales

Survival guide for everyone in lots of moments.

0 Responses posted in February
Log in to comment