เล่ห์กลกับความรัก

by Friedrich Schiller
We can tell you if you would like this book! Take the tour to see how it works!

Blurb

เล่ห์กลกับความรัก อ่านว่า เป็นนาฏกรรมเยอรมันที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ ซึ่งประพันธ์โดยนักเขียนเยอรมัน นามว่า ฟริดริค ชิลเลอร์ เนื้อเรื่องเกี่ยวกับความรักระหว่างลูกขุนนางแฟรดินาน ฟอน วาลเทอร์ และลูกนักดนตรี ลูอีเส มิลเลอร์ ที่ถูกเล่ห์กลของพ่อแม่ทำลาย นาฏกรรมชิ้นนี้เป็นวรรณกรรมแบบอย่าง ซึ่งมักจะเป็นนาฏกรรมที่นำมาศึกษาตามโรงเรียนเยอรมัน

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment