Ilias

Novel, Poetry by Homerus

Blurb

De Ilias is een vroeg-Grieks epos dat toegeschreven wordt aan de dichter Homerus, hoewel geleerden het erover eens zijn dat deze vorm van poëzie waarschijnlijk eerst mondeling overgedragen werd en pas later op schrift gesteld. De titel is ontleend aan Ilios of Ilion, de oude, Griekse naam voor Troje, een stad die was gesitueerd in Klein-Azië aan de noordwestkust van Anatolië.

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment