Antigone

Tragedy by Sofokles

Blurb

Antigone er en tragedie av den greske dramatikeren Sofokles skrevet i 442 f.Kr. eller noe tidligere. Hovedfiguren er Antigone, datter til kong Ødipus og Kreon den nye kongen av Theben. Fortellingen er tidsmessig sist av hans tre skuespillene fra Theben, men ble skrevet først.

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment