Det Vondes Blomar

by Charles Baudelaire, Walter Benjamin

Blurb

Ondskapens blomster er en diktsamling av den franske poeten Charles Baudelaire. Boken er blitt kalt 1800-tallets mest epokegjørende diktsamling. Den kom ut i tre utgaver: den første i 1857, den andre i 1861 og den tredje ett år etter Baudelaires død i 1868.
Etter utgivelsen i 1857 ble Baudelaire saksøkt og dømt til bøter for seks av diktene i Ondskapens blomster, da disse ble ansett som sedelighetskrenkende. De seks diktene ble forbudt utgitt i Frankrike, et forbud som ikke ble hevet før i 1949.
Ondskapens blomster er inndelt i flere deler med ulike tema:
Spleen et Idéal
Fleurs du Mal
Révolte
Le Vin
La Mort
Tableaux Parisiens
Tilbakevendende tema i diktsamlingen er dekadanse og erotikk. Diktene er ofte dramatiske, og språket preges av brytningen mellom romantikk og symbolisme. Ondskapens blomster fikk stor betydning for den symbolistiske bevegelsen, og også på den modernistiske kunsten.

First Published

1857

Member Reviews Write your own review

jean.carlo.grandas.franco

Jean.carlo.grandas.franco

It was a very nice reading, but i'm not fond of poetry and that's the only reason why i'm not rating it better.

0 Responses posted in August
Log in to comment