Hamlet, Prince of Denmark

by William Shakespeare

Blurb

Hamlet er en tragedie av William Shakespeare som antas å ha blitt skrevet mellom 1599 og 1601. Skuespillet er satt til Danmark og forteller historien om hvorledes prins Hamlet ønsker å hevne seg på sin onkel Claudius, som har drept Hamlets far, kongen av Danmark, og deretter erobret tronen og ektet Hamlets mor. Skuespillet skildrer på livlig vis den ekte og falske galskaps forløp – fra overveldende grådighet til buldrende raseri – og utforsker temaer som forræderi, hevngjerrighet, blodskam og moralsk korrupsjon.
Til tross for lengre tids forskning har det ikke vært mulig å finne en nøyaktig dato for når verket ble skrevet. Tre ulike tidlige versjoner av skuespillet har overlevd: Disse er kjent som første quarto, andre quarto og første folio. Hver av dem har setninger, og til og med scener, som ikke finnes i de andre. Shakespeare baserte trolig Hamlet på legenden om Amled, som ble bevart på 1200-tallet av kronikøren Saxo Grammaticus i hans krønike Gesta Danorum og som siden ble gjenfortalt på 1500-tallet av forfatteren François de Belleforest, samt på et antatt bortkommet elisabethansk skuespill i dag kjent som Ur-Hamlet.

First Published

1603

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment