Mrs Dalloway

Novel by Virginia Woolf

Blurb

Mrs Dalloway er en roman av Virginia Woolf som detaljerer en dag i Clarissa Dalloways liv i England etter den første verdenskrig. Mrs Dalloway regnes fremdeles som en av Woolfs best kjente romaner.
Den er skapt av to noveller, Mrs Dalloway in Bond Street og den ufullendte The Prime Minister. Romanens handling går ut på Dalloways forberedelser til en fest, hvor hun skal være vertinne. Med romanens indre perspektiv reiser historien frem og tilbake i tid samt inn og ut av karakterenes sinn for å skape et komplett bilde av Clarissas liv og den sosiale strukturen i mellomkrigstiden.
Magasinet Time inkluderte romanen i sin liste TIME 100 Best English-language Novels from 1923 to 2000.

First Published

1925

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment