Samtaler

by Confucius

Blurb

Samtaler, Samtalene eller Lunyu, også kalt Konfucius' analekter, er et kinesisk skrift fra ca. 450 f.Kr. som regnes som en av de konfucianske klassikere. Verket fremstilles som læreutsagn fra filosofen Konfutse, og ble antagelig sammenstilt kort tid etter hans død. Den eldste samlede utgaven er kjent i dag finnes i Samlede forklaringer til Samtaler, Lunyu jijie av He Yan.
Verket utgjør et collage av ca. 500 korte aforistiske fragmenter, og hvert enkelt utsagn står som regel uten å bli føyd inn i noen kontekst. I form og innhold kan boken minne om Platons opptegnelser om Sokrates' dialoger med sine disipler.

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment