Trender og translasjoner : ideer som former det 21. århundrets organisasjon

by Kjell Arne Røvik

Blurb

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment