Aeneiden

Fantasy by Vergil

Blurb

Aeneiden, latin Aeneis, är det romerska nationaleposet skrivet av Vergilius runt 29-19 f.Kr. Det handlar om den trojanske hjälten Aeneas och hur han efter Trojas fall, via Kartago, anländer till Latium, där han så småningom blir anfader till Romulus, Roms grundläggare. Verket ses allmänt som ett försök av Vergilius att övertrumfa Homeros mest kända verk. Den övergripande handlingen i Odysséen och Iliaden anses också ha varit en stor inspirationskälla till Aeneiden. De första sex böckerna skildrar Aeneas resa till Italien och motsvarar Odysseus irrfärder i Odysséen och de följande sex skildrar kriget i Italien och motsvarar Iliadens krigstema. Likheterna skall dock inte heller överdrivas, då de äger giltighet endast till en viss grad. Iliaden ger i vissa avseenden en mer heroisk bild av kriget än Aeneiden, de homeriska hjältarna är mer entydigt krigare och deras bedrifter har en ton av lyckligt överdåd som ibland saknas hos Vergilius, som själv hade känt av krigets destruktiva sidor under de blodiga åren från Caesars inmarsch i Italien 49 f Kr. till Octavianus slutliga seger nästan tjugo år senare.

First Published

19

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment