Analekterna

by Konfucius

Blurb

Analekterna, även kallad Samtalen, är en konfuciansk urkund som innehåller dialoger mellan Konfucius och hans lärjungar. Texten finns utgiven på svenska under titeln Samtalen med Konfucius.

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment