Att leva och verka till 100%

Self-Help by Stephen Covey

Blurb

7 goda vanor är en bok skriven 1989 av den amerikanske författaren Stephen R. Covey.
I denna bok utvecklar författaren sin tes, att det finns sju grundläggande och tidlösa principer som all mänsklig verksamhet och alla kontakter mellan människor ytterst vilar på. Dessa så kallade "7 goda vanor" är:
1. Proaktivitet
2. Börja med målet i sikte
3. Gör det viktigaste först
4. Tänk vinna/vinna
5. Sök först att förstå, sedan att bli förstådd
6. Skapa synergi
7. Vässa sågen
Dessa vanor bör enligt författaren läras in och realiseras i just den sekvens enligt vilken de är givna ovan. Varje vana bygger på de föregående vanorna, och är själv en förutsättning för att kunna agera i enligt med den därpå följande vanan.
De första 3 vanorna är intrapersonella vanor, de rör endast individen själv. Dessa kallas av författaren för karaktärsvanor. Vanorna 4-6 är interpersonella vanor, vanor som rör individens interaktion med andra människor. Dessa vanor kallas personlighetsvanor. Att redan ha lärt sig och bemästrat de första tre vanorna, karaktärsvanorna, är en förutsättning för att kunna realisera de tre följande vanorna, personlighetsvanorna.

First Published

1989

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment