Bekännelser

non-fiction by St. Augustine

Blurb

Bekännelser, latin Confessiones, skrevs omkr. år 397 av Augustinus. Verket anses vara världens första egentliga självbiografi, och skildrar författarens ungdom och första tid som kristen. Den skrevs på latin.
Bekännelser är indelad i tretton böcker, vilka i sin tur är kapitelindelade. Förutom rent biografiskt stoff, som upptar merparten av verket, innehåller den som en avrundning Augustinus uppfattning om minnet och kunskapen, hur Gud verkar för människans lycka, treenigheten, en teologisk och allegorisk tolkning av Första Mosebok, med mera.

First Published

398

Member Reviews Write your own review

box304

Box304

The greatest Christian philosopher I've ever read. He starts to get a little repetitive in the later half of the book, but still head and shoulders above others in his field. A truly great work.

0 Responses posted in September
Log in to comment