Decamerone

Novel by Giovanni Boccaccio

Blurb

Decamerone räknas som Giovanni Boccaccios absolut största verk. Decamerone är en novellsamling med 100 berättelser samt en ramberättelse som binder ihop hela historien. Intrigen går i stora drag ut på att digerdöden kommer till Florens, och tio ungdomar flyr till Fiesole utanför Florens. Där sysselsätter de sig genom att varje dag berätta en historia vardera, i tio dagar. På så vis har de, när den tionde dagen är slut, sammanlagt berättat 100 berättelser. Titeln är en kombination av två grekiska ord som betyder "tio" och "dag".

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment