Den disciplinerade människan: Om social kontroll och långsiktiga värderingsförskjutningar : slutrapport för framtid

by Lorentz Lyttkens

Blurb

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment