Blurb

Faust är ett läsdrama/teaterpjäs, skrivet av Johann Wolfgang von Goethe. Faust består av de två verken Faust I och Faust II, baserade på pjäsen Faust av Christopher Marlowe. Det finns även en tidig ofullständig version som kallas Urfaust. Goethe baserar dramat på det mytiska stoffet om Doktor Faustus, som sades ha sålt sin själ till djävulen. I Goethes drama utvidgas historien till en parabel, som gäller hela mänskligheten.
J.W. von Goethe arbetade med Faustdramerna under flera decennier och har själv kallat texten för "summa summarum" av sitt liv. Den långa bearbetningstiden förklarar delvis varför stilelement från en rad litterära epoker kan skönjas i texterna: från klassicismen, upplysningen, Sturm und Drang och romantiken. Dessutom använder sig Goethe av satir och inslag från mysteriespelet. Scenerna i dramat är endast löst ihopfogade.
De viktigaste protagonisterna i dramat är den lärde läkaren Heinrich Faust, djävulen Mephistopheles, och Margareta, kallad Gretchen, Fausts älskarinna.
Goethes Faustdramer räknas till världslitteraturen. Särskilt Faust I ingår i den obligatoriska litteraturlistan på många tyska gymnasier och dramat spelas ofta på tyska scener.

First Published

1808

Member Reviews Write your own review

miltonsguiguer

Miltonsguiguer

One of my 10 best book list

0 Responses posted in January
Log in to comment