Herodotos historia

fiction by Herodotos

Blurb

Historia är en bok av den antike grekiske författaren Herodotos, som lade grunden till det moderna historieämnet, även om boken i hög grad också behandlar geografi och etnologi och har en mängd anekdoter. Dess syfte är att skildra och ge bakgrund till perserkrigen. Namnet betyder undersökningar, sökande, iakttagande eller forskning, det må gälla händelser, biologiska fakta, matematiska principer eller något annat.
Boken är indelad i nio avdelningar, en för var och en av muserna.

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment