Iliaden

Novel, Poetry by Homeros

Blurb

Iliaden är ett epos som troligen är det äldsta bevarade exemplet på grekisk, och därmed europeisk, litteratur. Iliaden behandlar en del av historien om belägringen av staden Ilion, det vill säga det trojanska kriget, och är, tillsammans med Odysséen, ett av de två stora diktverk som traditionellt tillskrivs Homeros, en jonisk diktare. Huruvida Homeros har existerat och varit upphovsman till båda dessa verk är mycket omdiskuterat. Det är troligare att dessa verk härstammar från en lång tradition av muntlig poesi. Iliaden och Odysséen dateras traditionellt till 700-talet f.Kr., men anses av vissa forskare vara senare.
Iliaden omfattar cirka 16 000 verser och indelades av grekerna i 24 sånger.
Ordet Iliad betyder "hörande till Ilion", namnet på själva staden, i motsats till Troja, staten runt omkring Ilion, som Priamos var härskare över. Namnen används ofta utan åtskillnad.

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment