Kritik av det rena förnuftet

Philosophy by Immanuel Kant

Blurb

Kritik av det rena förnuftet är ett filosofiskt verk av Immanuel Kant, ibland benämnt så som "första kritiken". Verket gavs ut år 1781 men 1787 kom en betydligt mer explicit liksom avsevärt reviderad upplaga. "Kritik av det rena förnuftet" är Kants mest betydelsefulla verk och en av filosofins klassiker.
I "Kritik av det rena förnuftet" presenterar Kant för första gången sin transcendentala idealism, en teori han själv ansåg vara en ”kopernikansk vändning” inom den filosofiska diskussionen kring rationalism och empirism, idealism och realism. Detta uttryck syftar på den revolution som astronomen Kopernikus hade gjort med sin banbrytande teori om den heliocentriska världsbilden. I och med detta innebar Kants egen ”kopernikanska vändning” att han, i stället för att ansluta sig till någon sida i debatten mellan rationalister och empirister, ägnade sin uppmärksamhet åt kunskapens betingelser, id est på vilket sätt vårt förstånd är strukturerat, vad och hur vårt förstånd är villkorat, var gränsen kan gå för vårt vetande och även under vilka kategorier vi sorterar vår erfarenhet.

First Published

1781

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment