Markisinnan von O

by Heinrich von Kleist

Blurb

Markisinnan von O. är en kortroman från 1808 av den tyske författaren Heinrich von Kleist. Handlingen utspelar sig i Italien och kretsar kring en mystiskt uppkommen graviditet. Kortromanen har översatts till svenska av Margaretha Holmqvist och gavs ut 1992 i samlingsvolymen Noveller. Den var förlaga för filmerna Markisinnan von O... från 1976 i regi av Éric Rohmer och Il seme della discordia från 2008 av Pappi Corsicato.

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment