Samtal inför döden : människor som vet att de ska dö talar här öppet med några läkare, socionomer, psykologer och präster om sina önskningar, sin ängslan och sin fruktan

by Elisabeth Kübler-Ross

Blurb

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment