Sonetter

by William Shakespeare

Blurb

Sonett 18
i Carl Rupert Nybloms svenska tolkning
Skall med en sommardag jag dig jämföra?
Du är dock mera mild och älsklig än.
Majs ljufva knoppar brukar stormen störa,
Och sommarns fröjd - hvad är så kort som den?
Ibland för häftigt himlens öga glöder,
Ibland dess guldblick är af dimmor gömd;
Ja, hvarje skönhet, som naturen föder,
På något vis är till förändring dömd.
Men aldrig skall din sommarglans förflyta
Ej du förlora skall hvad skönt du fått,
Ej i sin skuggverld döden med dig skryta,
Då med min dikt odödlighet du nått.
Så länge menskor andas, ögon skåda,
Så länge lefver den, med den - I båda.
Sonetter eller närmare bestämt Shakespeares sonetter är en samling sonetter författade av William Shakespeare vid skilda tillfällen under 1590-talet och cirkulerande i handskrifter bland hans vänner. En samling publicerades utan poetens vetskap första gången 1609. De 154 sonetterna har kärleken som huvudtema.

First Published

1609

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment