Stilövningar

fiction by Raymond Queneau

Blurb

Stilövningar, är en skönlitterär bok av Raymond Queneau skriven på franska 1947, och översatt till svenska av Lars Hagström första gången 1987. Boken är uppdelad i 99 kapitel som var och en berättar samma historia, men på olika sätt. Detta sker exempelvis genom att Queneau skriver med medicinspråk, använder olika versmått eller berättar med tonvikt på ljudet.

First Published

1947

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment