Tao te ching : taoismens källa

by Laotse

Blurb

Tao Te Ching är en kinesisk samling korta aforismer uppdelade på 81 kapitel eller verser. Den är taoismens äldsta och mest kända urkund. Hela texten omfattar i de kända kinesiska versionerna mellan 5227 och 5722 ord.
Titeln består av tre ord - tao, de och jing - som tillsammans närmast översätts till "Vägens och dygdens bok". Det är dock en senare tillkommen titel. Dessförinnan var boken blott känd som Lao Zi efter dess tänkta författare. Ej heller indelningen i 81 verser är ursprunglig. Boken är även sedan lång tid tillbaka uppdelad i två ungefär lika stora delar. Den första, kallad Tao, omfattar verserna 1-37, och den andra, kallad De, består av de resterande verserna 38-81. De har fått sina namn för att de börjar med dessa ord.
Enligt legenden skall den ha författats på 500-talet f.Kr. av Lao Zi, "Den gamle", som ska ha varit en tjänsteman vid det kungliga hovet under Zhoudynastin. Textens sanna författare samt ålder debatteras flitigt bland forskare. Man vet numera att Tao Te Ching inte kan vara yngre än från 300-talet f.Kr., eftersom det äldsta manuskriptet är från runt år 300 f.Kr.

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment