The Canterbury Tales

Anthology by Geoffrey Chaucer

Blurb

Canterburysägnerna är en samling berättelser på vers av Geoffrey Chaucer. På en resa i Italien kom Chaucer i kontakt med Dantes och Boccaccios verk, översatte Decamerone och bestämde sig för att skriva något liknande. Resultatet blev hans berömda Canterburysägner, som består av 24 berättelser på vers. Författaren presenterar ett sällskap som samlats på ett värdshus i London för att göra en pilgrimsfärd till katedralen i Canterbury. Sällskapet består av folk ur olika stånd, i skilda åldrar och med olika uppfattningar om det mesta. För att fördriva tiden under resan kommer de överens om att var och en skall berätta fyra historier, två på resan dit och två på hemvägen. Berättelserna är roliga, frispråkiga och ger realistiska glimtar från det medeltida England. Chaucer växlar stil och språk så att berättarnas karaktärer speglas i de historier de återger, t ex så berättar riddaren en hövisk roman, abbedissan en helgonlegend, och den försupna mjölnaren berättar en fabliau.
Canterburysägnerna anses som en milstolpe i den engelskspråkiga litteraturen. I och med den överger man den tidigare förhärskande allittererade versen och övergår till rimmad vers.

First Published

1475

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment