Uppsala slott och dess rikssal : från ældre vasatidens slut till stormaktstidens nedgång : studier och skildringar : med 58 illustrationer

by August Hahr

Blurb

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment