Vetenskapliga försök : [en handbok i statistisk försöksplanering för naturvetare, tekniker, medicinare, samhällsvetare och alla andra som är intresserade av vetenskapliga metodfrågor.]

by Robert Hooke

Blurb

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment