Discurs asupra originii și fundamentelor inegalității dintre oameni

by Jean-Jacques Rousseau

Blurb

Discurs asupra originii și fundamentelor inegalității dintre oameni este un discurs scris de Jean-Jacques Rousseau în anul 1754, cu ocazia participării la un concurs organizat de Academia din Dijon. Tema era următoarea: „Care este originea inegalității dintre oameni și dacă ea este îngăduită de legea naturală”. Dorind ca în această carte să explice originea inegalităților, Rousseau susține că aceasta are la bază exclusiv apariția proprietății private.
Rousseau preia în „Discurs” ideea „stării naturale” și ideea „contractului social”, care erau răspândite în filozofia socială a secolelor al XVII-lea și al XVIII-lea, dar le dă o interpretare proprie, corespunzătoare aspirațiilor sale democratice și revoluționare.
După Rousseau, societatea trece în evoluția sa prin trei etape:
starea naturală;
constituirea primelor societăți omenești;
apariția societăților omenești bazate pe proprietatea privată.
Ideea „stării naturale” îndeplinește o anumită funcție teoretică: ea oferă baza pe care se întemeiază explicația genetică a vieții sociale.

First Published

1755

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment