Ahogy tetszik

by William Shakespeare

Blurb

Az Ahogy tetszik és a Vízkereszt, vagy amit akartok Shakespeare vígjátékírói művészetének csúcsa. A két mű az úgynevezett „nagy vígjátékok” közé tartozik, melyeket közvetlenül a nagy tragédiák sora követ. Shakespeare nagy vígjátékait „romantikus vígjátékoknak” is nevezik, mivel a szerelem központi helyet foglal el bennük, és helyenként érzelmi színezetű lírai elemeket tartalmaznak. „Egyúttal jelen vannak […] azok a határozottan realisztikus tendenciák is, amelyek az érzelmek kultuszát ellensúlyozzák, s azok a racionális kritikai mozzanatok, amelyek nemegyszer paródiává, szatírává erősödnek. Páratlan egyensúly valósul meg így: a leglíraibb – de a konvenció révén részben le is járatott – érzelmek éppen emez ellenkező tendenciák segítségével érik el tartalmasságukat és hitelességüket, de kapják meg egyben korrekciójukat is”.
Az Ahogy tetszik jól példázza ezt a kettősséget: keresztül-kasul van szőve iróniával, és a szerelem kibontakozása és átélése együtt szerepel benne a szerelem „antiromantikus” kritikájával. A darab cselekményében háromféle szerelmet is megismerhetünk.

First Published

1623

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment