Metodin esitys

by René Descartes

Blurb

Metodin esitys on René Descartesin vuonna 1637 julkaisema filosofinen ja matemaattinen tutkielma. Sen koko nimi on Esitys metodista jolla ohjataan järkeä oikein ja etsitään totuutta tieteissä, ranskaksi Discours de la méthode pour bien conduire sa raison, et chercher la verité dans les sciences. Teos on yksi kartesiolaisen epistemologian perustavista teoksista.
Metodin esitys tunnetaan parhaiten Descartesin kuuluisimman lausuman "cogito ergo sum", "ajattelen, siis olen", lähteenä. Sen lisäksi se sisältää Descartesin ensimmäisen esityksen kartesiolaisesta koordinaattijärjestelmästä.
Teos on antanut kiinteän pohjan, jonka päälle kaikki nykyaikaiset luonnontieteet ovat voineet kehittyä. Teoksen kautta tieteellisen skeptisyyden ajatus, jota antiikin aikana olivat kannattaneet muun muassa Sekstos Empeirikos ja muut skeptikot, heräsi uudelleen henkiin ja muuttui totuuden etsinnän menetelmäksi, jonka Descartes katsoi olevan kiistämätön. Descartes aloitti ajattelunsa epäilemällä kaikkea voidakseen tarkastella maailmaa uudesta, puhtaasta näkökulmasta ilman ennakko-oletuksia.

First Published

1637

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment