Dublinliler

Short story by James Joyce

Blurb

Dublililer, James Joyce'un on beş öyküsünü içeren ve ilk basımı 1914'te Londra'da yapılan hikâye kitabı. Öykülerde, 20. yüzyılın ilk yıllarında Dublin'de ve çevresinde yaşayan orta sınıf İrlandalılar'ın yaşantısı anlatılır.
Öyküler, İrlanda milliyetçiliğinin doruk noktasına ulaştığı, ulusal bir kimlik ve gaye arayışının gittikçe arttığı, İrlanda'nın birbiriyle karşı karşıya gelen fikirler ve etkiler ile sarsılmakta olduğu bir dönemde yazıldı. Öyküler Joyce'un epifani fikri üzerine yoğunlaşır: karakterler bir anda kendilerini anladıkları ya da aydınlandıkları bir olay yaşarlar. Karakterlerin birçoğu yazarın daha sonraki romanı Ulysses'te ufak rollerde yeniden ortaya çıkar. Toplamadaki ilk öyküler bir çocuk protagonist tarafından anlatılırken, kitap ilerledikçe öyküler gittikçe daha yaşlı insanların hayatları ve kaygılarından bahseder. Bu durum, Joyce'un kitabı çocukluk, ilk gençlik ve olgunluk şeklinde üç bölümde kurgulamasıyla uyumludur.

First Published

1914

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment