Görünmez kentler

Novel by Italo Calvino

Blurb

Görünmez Kentler, Italo Calvino'nun 1972 yılında yayınladığı yapıtıdır. Kitapta, Marko Polo ile Kubilay Han'ın satranç oyunları esnasında gerçekleşen sohbetlerini konu alır. Sohbetler Marko Polo'nun gezileri üzerinedir. Anlatılan yerler, her birine bir kadın ismi verilmiş kurmaca kentlerdir. Calvino, anlatıyı göstergeler üzerine kurmuştur ve kitap göstergebilim açısından temel yazınsal yapıtlar arasında yer alır. Yapıtta, diyalektik ikili karşıtlıklar ön plandadır.

First Published

1972

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment