Kış Masalı

by William Shakespeare

Blurb

Kış Masalı ünlü İngiliz oyun yazarı William Shakespeare tarafından yazılmış bir tiyatro eseridir. 1611'de ilk defa Shakespeare'in Saray Tiyatrosu'nda temsil edilmiştir. 1623'te ilk defa William Shakespeare'in eserlerinin tümünün basıldığı Birinci Folyo edisyonunda ilk defa basılı olarak görülür. Oyun ilk defa temsil edildiği zaman komedi olarak tanımlanmakla beraber, bazı modern editörler bu oyunu romans janrı içinde sınıflamaktadırlar. Diğer kritikler ise bu oyunu bir problem oyun olarak görmektedirler; çünkü oyunun başındaki üç perde çok güçlü psikolojik dramla dolu olmakta; fakat son iki perdede komedi unsuru başa çıkmakta ve oyun neşeli bir sonuçla bitmektedir.
Bu oyun İngilizce konuşulan ülke sahnelerinde tam metni ile pek oynanmamış ve ancak çeşitli uyurlamaları ve kısımları popüler olarak ayrı temsil edilmiştir. 18. yüzyılda çok tanınmış Shakespeare aktörü olan David Garrick bu oyunun uyarılması olan ve Florizel ve Perdita adını taşıyan bir oyunla çok ün kazanmıştır. 19. yüzyılda ise üçüncü perde pastoral karakterli olduğu için çok popüler olarak oynanmıştır.

First Published

1623

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment