Konus Benimle Angel

by Evelyn Valarino

Blurb

Genç bir k?z?n, kendi a?z?ndan anlat?lan sürükleyici ve etkileyici hikfyesi... Sade bir dille kaleme al?nm?? olan bu roman asl?nda bir çe?it hikmet kitab?... Her insan? ilgilendiren temel ve büyük meselelerden birini, t?pk? Platon'un diyaloglar?nda oldu?u gibi, tamamen farkl? ve ça?da? bir perspektiften ele alan felsefi bir kitap..."Bu kitap, ölümün so?uk nefesini ensesinde hissetmekten kurtulmak isteyen herkes içindir. Özgürlü?ü ve onu elde etmenin yolunu anlatmaktad?r bu kitap. Kim buna ilgisiz kalabilir ki!" Kenneth Ring Psikoloji Profesörü

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment