Moby Dick, Beyaz Balina = Moby Dick, or, The whale

Novel by Herman Melville
We can tell you if you would like this book! Take the tour to see how it works!

Blurb

"Pequod adl? bir balina gemisinin son yolculu?unu, balinalar?n nas?l avland?klar?n?, geminin sonunda nas?l batt???n? anlatan Moby Dick, ilk bak??ta denizlerde geçen bir serüven roman? san?labilir. Ne varki insan Moby Dick'i okudukça, okuduklar?n? dü?ündükçe, kitab?n derinli?ini, gerçek anlam?n? sezmeye ba?lar. Bu derinli?i, gerçek anlam? sezmeyenler ise, balina av?yla ilgili, heyecanl? bir öykü olarak, gene de Moby Dick'in pekala keyfini ç?karabilirler." Mina Urgan böyle tan?ml?yor Beyaz Bal?na'n?n roman?n?."Zaman zaman ç?kard??? o garip seslere burnundan konu?ma derseniz, balinay? horlam?? olursunuz. Hem balinan?n söyleyecek nesi olabilir? Ben, derinli?i olan hiç bir varl?k görmedim ki, bu dünyaya söyleyecek sözü olsun, Geçimini sa?lamak için bir kaç söz kekelemek zorunda kal?r, olsa olsa. Ne mutlu ona ki, dünya duyuverir sesini. "Melville'in sesini geç de olsa duymu?tur dünya; ABD'li romanc?, öykücü ve ?air Herman Melville (1819-1891), denizi, gemicileri, balinalar? ve tabii bu arada kinin ve tutkular?n tutsa?? olan insan ruhunu, düzyaz? biçiminde yazd??? bu ?iirde, ironi, mitoloji ve gerçekçili?in iç içe geçti?i bu roman?nda anlat?yor. Sabahattin Eyubo?lu ve Mina Urgan'?n ak?c? Türkçe'sinden...

First Published

1851

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment