Usta ile Margarita

Novel, Satire by Mihail Bulgakov

Blurb

Usta ile Margarita, Mihail Afanasyeviç Bulgakov'un, 20. yüzyılın en önemli romanlarından biri olarak kabul edilen kitabı. Toplumsal eleştiriyi fantastik bir kurgu üzerinden yapmasıyla pek çok yazarı derinden etkilemiştir. Roman, 1966-67 yıllarında SSCB'de tefrika olarak yayımlanmasına rağmen 1930'lu yıllarda yazılmıştı. Bulgakov roman üzerinde yaklaşık 10 yıl çalıştı, fakat Stalin'in baskıcı tutumu romanı yayımlamasını engelledi.
Roman, bir dergi yöneticisinin göl kıyısında Şeytan'la karşılaşmsıyla başlar. Şeytan, Moskova'da kaldığı süre içerisinde insanların iki yüzlülüklerini gözler önüne serer. Bulgakov, Gogol'un bir takipçisi olarak, ironik üslubuyla Stalin döneminin fantastik bir panoramasını çizer. Sürekleyici bir kurguya sahip olan roman, iki farklı zamanı anlatır. Olayların büyük kısmı Stalin dönemi Moskava'sında geçerken, bir yandan da İsa'nın çarmıha gerilmesi olayı, tarihsel gerçeklerden farklı bir şekilde anlatılır. İki farklı zaman dilimi arasındaki benzerliklerin yanı sıra, roman içinde roman tekniğiyle de Bulgakov postmodern edebiyata öncülük etmiş olur.

First Published

1967

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment