Yokyer

Fantasy by Neil Gaiman

Blurb

Genç ve iyi kalpli Richard Mayhew'un s?radan hayat?, bir kald?r?mda kar??s?na ç?kan yaral? genç k?z?n hayat?n? kurtarmas?yla sonsuza dek de?i?ir. Bu iyilik Richard'? var oldu?unu hayal bile etmedi?i bir dünyayla -?ehrin alt?ndaki terk edilmi? Metro istasyonlar? ve kanalizasyonlarda geli?mi? karanl?k bir ya?amla- tan??t?r?r. O art?k, yar?klardan dü?en insanlar?n ya?ad??? A?a??taraf'?n bir parças?d?r... ve e?er bildi?i dünyaya dönmek istiyorsa, gölgelerin ve karanl???n, canavarlar?n ve azizlerin, katillerin ve meleklerin ?ehrinde ya?amay? ö?renmek zorundad?r...Tan?t?m Yaz?s?'ndan

First Published

1996

Member Reviews Write your own review

Tessa

Tessa

As an BBC audio production with James McAvoy and Natalie Dormer. Super fun!

0 Responses posted in November
Log in to comment