Deník

Satire by Chuck Palahniuk

Blurb

Deník je román amerického spisovatele Chucka Palahniuka, vydaný v originále v roce 2003, v českém překladu Richarda Podaného pak v roce 2006. Jde o psychologický román napsaný tradiční deníkovou formou. V románu se vyskytují mnohé úvahy o umělecké tvorbě a jejím smyslu a o životě vůbec.
Román je stylizován jako "kómatický deník" hrdinky Misty Wilmotové, jejíž manžel v důsledku pokusu o sebevraždu upadl do kómatu a kterou její matka donutila psát si tento deník pro svého manžela pro případ, že by se z kómatu probral, podobně jako to údajně dělali námořníci a jejich manželky při dlouhém odloučení od rodiny. Mnoho pasáží v románu proto manžela Petera Wilmota přímo oslovuje, zpravidla obviňuje ze zničení Mistina života, mnoho pasáží také oslovuje čtenáře.
Misty Marie Wilmotová, za svobodna Kleinmanová, je stárnoucí tloustnoucí servírka v hotelu Potchkeysea na stejnojmenném ostrově. Ostrov je rájem letních lidí – boháčů, kteří se v létě vrací na prosluněný hotel, kde si pronajímají domy od místních. Tito jsou díky tomu nuceni pracovat v podřadných zaměstnáních jako servírky, uklízečky, kuchaři atd., a sloužit nájemníkům.

First Published

2003

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment