Dharmoví tuláci

Novel by Jack Kerouac

Blurb

Dharmoví tuláci je román amerického spisovatele Jacka Kerouaca, poprvé vydaný v roce 1958. Román je inspirován skutečnými událostmi, které následovaly po událostech vylíčených v Kerouacově předešlém románu Na cestě. Slovo dharma označuje buddhistickou nauku.
Ústřední postavou románu je Ray Smith a Japhy Ryder, postava založená na básníku a překladateli Gary Snyderovi. Kniha se z velké části věnuje dualitě v Kerouacově životě a ideálech, zkoumá vztah tuláctví, horolezectví, turistiky a stopu přes celý Západ s jeho "městským životem" - jazzové kluby, čtení poezie a opilecké večírky.
Jedna z nejdůležitějších epizod v této knize je výstup na horu Matterhorn v Kalifornii. Tato příhoda z Kerouacova reálného života byla jeho první zkušeností s tímto typem horolezectví a posloužila jako inspirace pro jeho práci strážce požárů Lesní správy Spojených států na Desolation Peak následující léto. Jedna z dalších nejdůležitějších epizod románu se týká Six Gallery reading, kde Allen Ginsberg poprvé prezentuje svou báseň Kvílení a kde účinkují i další autoři jako samotný Gary Snyder, Kenneth Rexroth, Michael McClure a Philip Whalen.

Member Reviews Write your own review

Rodrigus

Rodrigus

Great Kerouac book, the history of a man in a dharma trip, very very good! this book changes my life. jejeje

0 Responses posted in January
Log in to comment