Horský křišťál

by Adalbert Stifter

Blurb

Horský křišťál je novela Adalberta Stiftera. Poprvé byla vydána v roce 1845, přepracovaná verze pak v roce 1853. Vyznačuje se podrobným popisem zobrazovaných skutečností, především přírodních. Celé dílo je také prodchnuto náboženskými motivy.
Novela vypráví příběh o sourozencích – chlapec Konrád a dívka Sanna jsou dětmi ševce a barvířovy dcery Susanny. Švec pochází z vesnice jménem Gschaid. Zde se lidé navzájem znají, žijí v harmonii s přírodou a de facto se izolují od okolního světa. Jejich nejbližším sousedem je vesnice Millsdorf, odkud pochází barvířova rodina. Tato vesnice naopak pěstuje kontakty s okolím, zavádí techniku do tradičního hospodářství. Gschaid i Millsdorf leží v horském prostředí, ve dvou nedaleko od sebe vzdálených údolích. Protože švec s rodinou žije v Gschaidu a příbuzní Susanny v Millsdorfu, navštěvují se obě rodiny jen zřídka. Když Konrád trochu povyroste, je mu dovoleno, aby šel i se sestrou do Millsdorfu sám. Takto absolvují několik výprav, hlavní linií příběhu je ale jejich putování na Štědrý den. Ráno se zdá, že počasí bude nádherné – děti se tedy vypraví na cestu, poobědvají u babičky a rychle se vydají zpět.

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment