Portrét umělce v jinošských letech

Novel by James Joyce

Blurb

Portrét umělce v jinošských letech či Portrét mladého umělce je poloautobiografickým dílem irského spisovatele Jamese Joyce, popisujícím volně autorův život do roku 1902. Modern Library hodnotí Portrét jako třetí největší anglicky psaný román dvacátého století.
V knize vystupuje spisovatelovo alter ego Štěpán Dedalus. Román popisuje dospívání a intelektuální, náboženské, politické a umělecké zrání Štěpána Dedala, studenta dublinského jezuitského gymnázia. Dedalus se po dlouhém vývoji vzbouří proti katolicismu a irské konvenčnosti, v závěru odjíždí do Paříže, aby se stal umělcem.
Portrét umělce v jinošských letech je většinou psán normální prózou ve třetí osobě, obsahuje minimum dialogů a pasáže psané formou Štěpánova deníku, v němž se zrcadlí jeho odcizení ve společnosti. V románu se již vyskytuje proud vědomí, byť v podstatně menším měřítku než v pozdějších dílech. Jednotlivé kapitoly, znázorňující fáze dospívání, jsou napsány různým stylem odpovídajícím popisovanému věku, od zachycení hravého dětského myšlení v první kapitole, přes klasický styl studenta antické literatury až po básnický a modernistický styl v závěru knihy.

First Published

1916

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment