Sir Gawain a Zelený rytíř

Poetry by Anonymous

Blurb

Sir Gawain a Zelený rytíř nebo též Pan Gawain a Zelený rytíř je báseň pocházející z konce 14. století napsaná dialektem střední angličtiny z oblasti Northwest Midland. Jde o rytířský román v aliteračních verších. Rukopis, ve kterém se dochovala, je označován jako Cotton Nero A.x a je uložen v Britském muzeu. Kromě Sira Gawaina obsahuje ještě tři básně duchovního zaměření. Příběh Sira Gawaina náleží k artušovskému cyklu, s nímž se shoduje v pojetí některých témat jako jsou např. rytířské ctnosti.

First Published

2007

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment