Utopie

by Tomáš More

Blurb

Utopia je vrcholné dílo významného anglického humanisty 16. století, Thomase Mora.
Latinsky psané dílo vypráví o životě na fiktivním ostrově Utopia. Vypravěčem je námořník Rafael Hythlodaios, který na Utopii strávil mnoho času a poznal tamější státní zřízení, chod země a zvyky zdejších obyvatel.
Kniha sestává ze dvou částí - Kritika společnosti a O ideálním státě; jeho vzorem je právě Utopia, jejímž předobrazem byla Anglie, do očí bijící je počet měst, který je shodný s počtem hrabství v soudobé Anglii či podobný tvar ostrova, jejž More popisuje.
Utopisté žijí v hojnosti, bez výjimky likvidují příživníky, žijí šťastně, skromně a prostě - navštěvují společné jídelny, společně obdělávají půdu a konají řemeslné práce.
More navazuje na Utopie svých předchůdců, za něž můžeme považovat již Platóna se svou Ústavou.
Morovými následovníky se v dalších století stali např. Jules Verne nebo George Orwell, kteří pokračovali ve vytváření fiktivních společností, které ale často nebyly autory míněny jako nejlepší možné.

First Published

1516

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment