Vyznání

non-fiction by St. Augustine

Blurb

Vyznání je název jednoho z hlavních děl sv. Augustina, jež napsal mezi lety 397–398. Vyznání jsou poměrně rozsáhlým filosoficko-autobiografickým spisem o 13 knihách, v nichž autor líčí své bolestné hledání moudrosti a cestu ke křesťanské víře a zamýšlí se nad otázkami paměti, času, smyslu starozákonní knihy Genesis a soupodstatností Trojice.

First Published

398

Member Reviews Write your own review

box304

Box304

The greatest Christian philosopher I've ever read. He starts to get a little repetitive in the later half of the book, but still head and shoulders above others in his field. A truly great work.

0 Responses posted in September
Log in to comment