Zkrocení zlé ženy

by William Shakespeare

Blurb

Zkrocení zlé ženy je divadelní hra Williama Shakespeara, kterou napsal v letech 1593 až 1594. Hra popisuje vztahy mezi muži a ženami, a to po stránce kurtoazní a nebo misogynní. V tomto díle Shakespeare dokonale vyjádřil city a úvahy hlavních postav. Přesto není dílo tragédií, ale komedií.

First Published

1590

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment